top of page

אנחנו כאן כדי לעזור אל תהסס לפנות אלינו בכל שאלה.

ההודעה נשלחה בהצלחה

הנהלת חשבונות משודרגת לעסקים

הנהלת חשבונות משודרגת

עושים סוף לחשבוניות חסרות, להפסדים סמויים ועמלות מיותרות בבנק!

הצטרף לעשרות בעלי עסקים שהגיעו אלינו לפגישת היכרות חינם!

לפני פתיחת עסק חדש או שידרוג ושינוי רישום עסק קיים. 

צריך לרוץ לרשויות המס?

אנחנו נרוץ במקומך!

מתנה לעסק חדש: פתיחת תיקים במס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.

רו"ח איתי ארזי ייעוץ חינם

פוחדים מבקורת מס הכנסה? 

כדאי להקדים תרופה למכה!

תנו לנו שעה אצלכם בעסק, בה תוכלו ללמוד איך להמנע מקנסות ועקולים, איך לנהל את ספרי העסק לפי הענף אליו אתם משוייכים ושמס הכנסה יגיעו לבקורת מתי שהם רוצים! 

הנהלת חשבונות משופרת ומשודרגת לבעלי עסקים שצריכים להיות יותר מעודכנים

חוק יסוד בכלכלה קובע שכל ארגון/עסק פרטי או ציבורי יכול להתנהל בלי כל דבר אבל לא בלי הנהלת חשבונות ומעקב איכותי.

ביצועיו של מנהל החשבונות משפיעים ישירות על העסק.

יכולותיו המקצועיות ותוצאות עבודתו משמשים כלי ניהול לבעל העסק ומוכרים על ידי שלטונות המס לצורכי קביעת המס.

 

בעל עסק שאל את עצמך:

האם אתה יודע מה נקודות התורפה בעסק שלך?

מה הן נקודות החוזקה בעסק שלך?

האם העסק שלך יכול להיות יותר ריווחי ואם כן מהיכן?

 

מנהל חשבונות נושא תפקיד חשוב ורגיש בעסק, ובדרך כלל יש לו נגיעה ישירה לכספים, הוא גם נחשף לסודות העסקיים של העסק, למהלכים שונים הקשורים לבעלים ולעובדים.

לכן, יושרו האישי ונאמנותו חייבים להיות מוחלטים ונטולי ספק.

מטורף לנהל עסק בלי מנהל חשבונות איכותי!

הנהלת חשבונות משופרת ומשודרגת

הנהלת חשבונות משודרגת כוללת:

  • את כל ההתנהלות הכספית של העסק למטרת הפקת מידע לגורמים פנימיים כמו מנהלים או גורמים חיצוניים כמו: בנקים ורשויות המס.

  • ייעוץ של רואה חשבון בנושאים כמו: חישובי מס, משכורות, החזרי מס, קופות גמל ותוכניות חיסכון, השקעות עתידיות, חובות, שותפים, תמחיר, דיני עסקים, דיני חוזים, עקרונות המשק והסחר ועוד.

  • ניהול ספרים, מאזני בוחן, משכורות, התאמות עם גורמי חוץ, קבלים, עסקאות משגור, עסקאות משותפות ועוד.

  • הכנת סוגים שונים של דוחות ושליחתם ישירות לבעלי העסקים. 

  • עידכון ומעקב שותף של דו"ח רווח והפסד כדי למנוע הפסדים ואיחורים בתשלום.

  • ניהול כל סוגי החשבונות והכספים, חשבונות בנק, כרטיסי אשראי, מזומנים, נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות, הון עצמי, מכירות, מס רכישה ועוד.

  • זיהוי מוקדם של פעולות שגויות או מסוכנות בעסק.

  • עדכון שערי מטבע חוץ בזמן אמת.

  • ניהול מרחוק.

bottom of page