top of page

אנחנו כאן כדי לעזור אל תהסס לפנות אלינו בכל שאלה.

ההודעה נשלחה בהצלחה

הנהלת חשבונות משודרגת לעסקים

הנהלת חשבונות משודרגת

עושים סוף לחשבוניות חסרות, להפסדים סמויים ועמלות מיותרות בבנק!

הצטרף לעשרות בעלי עסקים שהגיעו אלינו לפגישת היכרות חינם!

לפני פתיחת עסק חדש או שידרוג ושינוי רישום עסק קיים. 

צריך לרוץ לרשויות המס?

אנחנו נרוץ במקומך!

מתנה לעסק חדש: פתיחת תיקים במס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.

רו"ח איתי ארזי ייעוץ חינם

פוחדים מבקורת מס הכנסה? 

כדאי להקדים תרופה למכה!

תנו לנו שעה אצלכם בעסק, בה תוכלו ללמוד איך להמנע מקנסות ועקולים, איך לנהל את ספרי העסק לפי הענף אליו אתם משוייכים ושמס הכנסה יגיעו לבקורת מתי שהם רוצים! 

תרומות

ידוע שיש מצווה מהתורה: "לעשות מעשר כספים".

"עשר כדי שתתעשר",

יעקב אבינו אמר: "כל אשר תיתן לי עשר אעשירנו".

אז

החלטת לתרום? כל הכבוד!

כמה לתרום?

על איזו סכום מגיע לך זיכוי מס?

האם אתה מקבל תרומות?

בזמנים של היום ישנה מגמה ההולכת וגוברת בה מבקשים גופים עסקיים לסייע לקהילה ולסביבה בדרך של עזרה ומתן תרומות. 


בין אם זה עסק קטן בתחילת דרכו ובין אם זה ארגון גדול, האסטרטגיה העסקית-ניהולית השתנתה והיא כיום כוללת בתוכה גם היבטים סביבתיים, קהילתיים ותרומה לחברה.

העסק הקטן או הארגון הגדול בודק תדיר את השפעתו מול ספקים, עובדים, לקוחות, שכנים, סביבה וקהילה בה הוא פועל.

 

עסקים, חברות ומלכ"רים (מוסדות ללא כוונת רווח) רבים מקבלים ציוד או שירותים כתרומה.

הטיפול הנדרש על ידי רואה חשבון הוא הטיפול החשבונאי הנוגע לאופן הצגת ומדידת התרומה בדוחות הכספיים, טיפול מבחינת מיסוי, טיפול בהתאם להנחיות החשב הכללי לגופים נתמכים ועוד.

 

הדרכים למתן התרומות שונות ומגוונות, יכול להיות שהתרומות יתבטאו בכסף, בשווה כסף, בחלוקה ללא תמורה של נכסים מנכסי העסק לרבות מתוך המלאי עסקי, וכן במתן שירותים ללא תמורה.

לעמותה מתנדבים רבים. האם עבודת המתנדבים נחשבת כהכנסה מתרומה בידי העמותה?

האם ניתן לדווח על כך כהוצאה? ומהו השווי לפיו יש לרשום את עבודת המתנדבים? 

 

על זכויותיך ועל זיכויי מס בגין תרומה הכנס לכאן לאתר משרד האוצר

כדי ללמוד מהי "תרומה" וכמה אחוזים ממנה מוכרים לרשויות המס אתה מוזמן אלינו לפגישה חינם!

זיכוי לעובד בגין מתן תרומה

bottom of page